6 mája, 2019

Dýchanie pri cvičení – ústami alebo nosom?

Aké je to správne dýchanie pri cvičení ?

Správne dýchanie pri cvičení je 2-3 krát sa hlboko nadýchnuť a vydýchnuť pred zahájením akéhokoľvek cviku – je to nutná predzásoba okysličeného vzduchu, ktorý potrebujú svaly pre maximálny výkon.

Začiatočníci
Nádych – pred alebo počas ľahšej časti pohybu cviku. Výdych – po dokončení alebo počas dokončovania pohybu v cviku. Dbať – na rytmus dýchania v súlade s pohybom.

Pokročilí
U náročných cvikov behom finálnej fázy série agresívne zosilniť výdych vyfúknutím. Medzi intenzívnymi opakovaniami je možné vykonať niekoľko hlbokých nádychov a výdychov.

Dýchanie pri cvičení je vlastne nutná predzásoba okysličeného vzduchu, ktorý potrebujú svaly pre maximálny výkon
Správne dýchanie pri cvičení je aj o sústredení sa

Všeobecne
Vo väčšine prípadov je najlepšie dýchať pri každom opakovaní. Všeobecné pravidlo je, že sa nadychuje pri dvíhaní paží, vzpriamovaní, zakláňaní a rozpažovaní.
Pri práci s bremenami sa nadychujte pri negatívnej a vydychujte pri aktívnej časti pohybu – proti gravitácii.
Dýchajte ústami !
Po dokončení série zhlboka dýchajte a pri tom sa prechádzajte.
Zadržiavanie dychu pri cvičení mládeže a starších cvičencov, môže zvýšenie vnútrohrudného tlaku poškodiť srdcovocievny aparát.

Dychová frekvencia podľa rôznych autorov je v pokoji 12 – 16 a pri zaťažení 30 – 50 cyklov za minútu.

Najčastejšie chyby pri dýchaní

– Dýchanie iba nosom.
– Dýchanie veľmi potichu a plytko – čiastočne.
– Po ukončení série prebieha zotavenie v sede, či dokonca v ľahu.
– Nepravidelné dýchanie.

Komentáre

Komentárov

Obchod so športovými potrebami, módnym športovým oblečením a doplnkami výživy.