2 mája, 2019

Prečo je voda pre organizmus tak potrebná?

Voda je nevyhnutná pre náš organizmus

Aj keď voda nepredstavuje priamo živinu, je to voda, ktorá tvorí približne 60% telesnej hmotnosti u muža a 50% u ženy. Voda je nevyhnutná pre život ľudského organizmu, pretože zabezpečuje transport potrebných živín do orgánov a tkanív.

Voda je nevyhnutná pre život ľudského organizmu, pretože zabezpečuje transport potrebných živín do orgánov a tkanív.
Voda je nevyhnutná pre život

Voda takisto pomáha udržiavať krvný objem a regulovať telesnú teplotu.
Približne dve tretiny vody v organizme sa vyskytujú vo vnútri buniek. Jedna tretina zostáva v krvných cievach a zvyšok sa pohybuje medzi bunkami, čím zabezpečuje elasticitu tkanív.
Voda sa dostáva do organizmu potravou i vo forme nápojov. Naviac, metabolické procesy, ktoré sa podieľajú na tvorbe energie, produkujú denne zhruba pol litra tzv. metabolickej vody.

Koľko vody denne potrebuje náš organizmus?

Približne 2 litre vody denne je množstvo, potrebné na náhradu strát vody dýchaním, potením a vylučovaním moču a stolice.
K poteniu dochádza pri zvyšovaní telesnej teploty v dôsledku zvýšenia okolitej teploty alebo náročného telesného zaťaženia. Za takýchto okolností sú aktivované bunky mozgového centra zodpovedného za riadenie potenia. Výslednou reakciou je vylučovanie potu z potných žliaz v pokožke. Jeho odparovaním z povrchu kože sa znižuje telesná teplota. Tento proces zvyšuje koncentráciu soli v krvi, čím vyvoláva pocit smädu. Ak sa takéto straty vody včas a v dostatočnom množstve nenahrádzajú, dochádza k poruchám funkcií jednotlivých orgánov.

Ak sa strata vody včas a v dostatočnom množstve nenahradí, môže prísť k poruchám funkcií jednotlivých orgánov
Voda je pre organizmus nesmierne dôležitá

Presné mechanizmy pocitu smädu zatiaľ nie sú známe. Ukazuje sa však, že mozog reaguje aj na signály zo sliznice ústnej dutiny, hrtana, žalúdka a zrejme i z čreva. Ich spracovaním získava informáciu o kvantite a kvalite prijatých tekutín. Rovnaké signály sa tiež podieľajú na potláčaní pocitu smädu.
Mechanizmy podieľajúce sa na vytváraní pocitu smädu môžu byť u starších ľudí menej účinné, takže je veľmi dôležité, aby z hľadiska prevencie dehydratácie pravidelne prijímali dostatok tekutín.

Z uvedeného vyplýva, že dodržiavanie pitného režimu je nesmierne dôležité. Keďže pitný režim je obsiahlejšia téma tak sme ho podrobne rozobrali v samostatnom článku.

Komentáre

Komentárov

Obchod so športovými potrebami, módnym športovým oblečením a doplnkami výživy.