7 mája, 2019

Rehabilitácia chrbtice pomocou sťahovania kladky

Prečo je potrebná rehabilitácia chrbtice?

Bolesti v oblasti chrbtice nebývajú ničím neobvyklým a príčin ich vzniku je veľa, preto je potrebná rehabilitácia chrbtice. Rovnako veľa je však možností ako bolesti chrbtice minimalizovať alebo úplne odstrániť. Najprirodzenejším spôsobom dosiahnutia nápravy bolestivého stavu chrbtice, je terapia pohybom.  Existuje množstvo cvikov z ktorých si môžete vybrať, dôležitá je však aj trpezlivosť a úspech sa určite dostaví.

Rehabiltácia chrbtice pomocou sťahovania kladky na hrudník v ľahu

Lokalizácia
Pri problémoch s chrbtom odporúčame cvičiť v polohe ležmo. Vtedy je výnimočne efektívna rehabilitácia chrbtice pomocou cviku sťahovania kladky na hrudník v ľahu na chrbte. Cvik priaznivo pôsobí na stred chrbta a medzilopatkové svaly. Tento cvik využívame pri problémoch ako je skolióza, Scheuermannova choroba ale aj pri ďalších problémoch.

Ako má vyzerať správne prevedenie cviku

Čo potrebujeme na prevedenie cviku a ako sa dať do správnej polohy

Na precvičenie cviku sťahovania kladky na hrudník v ľahu na chrbte potrebujeme rovnú lavičku a posilňovaciu vežu (systém kladiek a tehličiek).
Rovnú lavičku umiestnime kolmo do blízkosti tehličiek. postavíme sa rozkročmo chrbtok k veži, uchopíme tiahlo, sadneme si, potom si ľahneme v bezpečnej vzdialenosti od tehličiek. Môže začať rehabilitácia chrbtice :).

Alternatívy cviku

Sťahovanie kladky na hrudník v ľahu obojručne
a) rôzne typy adaptérov – rôzne vzdialenosti medzi rukami
– podhmatom
– stredným postavením predlaktia
– nadhmatom
b) lanový adaptér

Sťahovanie kladky na hrudník v ľahu jednoručne strmeňovým adaptérom
– pohyb fixným stredným postavením predlaktia
– pronovaný pohyb predlaktia
– supinovaný pohyb predlaktia

Technika a dýchanie pri cviku

Nepoužívame nadmerné záťaže a keďže len málokedy sa môžete pri tomto cviku pozorovať v zrkadle, zamerajte sa na striktnú techniku pohybu.

Pri sťahovaní kladky na hrudník vychádzame z ramenného kĺbu a potom aktivujeme lakeť. V dolnej fáze pohyb na chvíľku zastavíme. Pri sťahovaní kladky smerom nadol sa nadýchneme.

Pri kontrolovanom púšťaní tiahla smerom na hor začíname pohyb z dolnej pozície cez lakeť a končíme ramenným kĺbom – necháte sa mierne vytiahnuť cez ramenný kĺb. Pri návrate tiahla smerom hore začíname vydychovať.

Všetky pohyby vykonávajte sústredene a plynulo. Dôraz treba klásť na uvoľnenosť, aby ste predchádzali kŕčovitým stavom nielen pri držaní  adaptéra, ale aj pri kontrakcii a excentrickej kontrakcii aktívnych svalových skupín.

Koľko krát týždenne cvik opakujeme?

Cvičíme 3 až 5 krát do týždňa, 4 série (1 séria  po 6-12 opakovaní na rozcvičenie, potom 3 série po 6-12 opakovaní s vyššou hmotnosťou).

Komentáre

Komentárov

Obchod so športovými potrebami, módnym športovým oblečením a doplnkami výživy.